cardsharing

cardsharing dreambox SkyStar 2

Stari Clanci — Autor cardsharing @ 01:11

ponavljamo : svi tekstovi su informativnog kaaktera da bi nasi posetioci bili blagovremeno obavesteni o onome sta se desava u svetu tehnologije

 

Card sharing, takođe poznat kao deljenje kontrole reč Je metod koJi omogućava više kliJenata ili digitalni televiziJski priJemnici za pristup pretplatu televiziJsku mrežu sa samo Jedan važeći pretplatu kartu. Ovo se postiže elektronski dele deo proizvodnje legitimni uslovnog pristupa pametnom karticom podacima, omogućavaJući svim primaocima da dobiJe istovremen pristup kodirane radom DVB potoka, koJa Je održana kodirane televiziJske mreže.

 Tipično, legitimna smart kartice Je vezan za domaćina digitalni priJemnik televiziJe, koJa Je opremljena sa softverom za deljenje dešifruJu 64-bitni "reč kontrolu" ključ nad računarske mreže, kao što Je Internet. Kada kliJent primi ovaJ taster, oni mogu da dešifruJe šifrovani sadržaJ, kao da su koristili svoJe pretplate kartice

Vodič za početnike uspešno Cardsharing

1. Uvod
2. Hardver
3. InstalaciJa hardvera
4. Podešavanje mreže
4,1 Fiksna IP (računar)
4,2 Podešavanje mreže Dreamboks
4,3 port forvard ruter
5. InstalaciJa softvera Dreambok
5,1 Flash slikovni
InstaliraJ CCcam 5,2
6. InstalaciJe softvera (PC)
6,1 DNS Updater
6,2 Dreambok Control Center (DCC)
6,3 CCcaminfoPHP
6.3.1 verziJe 0.8.2 i više.
6.3.2 verziJe pre 0.8.2
7. Kako da pronađete nekoga da dele sa
8. Flines i Clines osnove
9. Lažni i stare kartice
10. BlokiraJ sve kartice koJe ne želite da
11. Dakle, želite velika
12. Poslednja reč

 

1. Uvod
Video sam mnogo novih clanova u poslednje vreme. U isto vreme mnogi slična pitanja su podignute iznova i iznova.
Ovo pišem samo da bi ga lakše za nove članove da pronađu odgovore na njihova pitanja o cardsharing.
Ja ću se fokusirati na korišćenje Dreamboks kao Deljenje priJemnike i CCcam protokol.

ImaJte u vidu da Je samo početnik neiskusan stručnjak
PAŽNJA! Sve ove informaciJe Je za testiranje svrhu i treba koristiti samo u okviru svoJe domaćinstvo. Niko osim vas niJe odgovoran za bilo kakvu štetu

2. Hardver
KoJi hardver moraćete se zasniva na tome kako vaša kuća izgleda, gde želite da gledate TV, koliki servera želite da imate i tako dalje.
Ono što svi treba Je Dreamboks neke vrste.
Računar sa internet konekciJom.
Ako imate računar u JednoJ sobi i Dreambok u drugoJ prostoriJi daleko vam bilo potrebno dugo Ethernet kabl ili da koristite neko drugo rešenje za povezivanje računara na Dreambok-u.
Ja mogu da preporučim upotrebu Homeplugs 2, to Je zaista korisnički alternativu.
PročitaJte više o Homeplugs: HomePlug Poverline aliJansa - VikipediJa, slobodna enciklopediJa
Ako želite da budete u stanju da obradi veliki broJ kolega vam Je potreban računar kao server, više o tome kasniJe.

3. InstalaciJa hardvera
NiJe se mnogo da kaže.
Stavite Dreambok na pogodnom mestu po televizoru.
Uverite se da imate dovoljno prostora oko sebe da pusti vazduh cirkuliše slobodno i ohlade Dreambok.
Povežite kabl iz satelitske antene (ako koristite satelitske antene) na Dreambok tJuner.
Priključite mrežni kabl na Dreambok-u.
Priključite kabl za napaJanje.
Uključite.

4. Podešavanje mreže
Da biste mogli da delite sa drugim cccam serveru ili čak mnogo servera potrebno Je da podesite mrežu.

4,1 Fiksna IP računara
Pre svega, morate statičku IP na neki način. Ili imate Jednu od dobavljača Internet usluga ili možete da podesite Jednu za sebe.
Pratite ovaJ link za statičku IP: PortForvard.com - Besplatni Pomoć podešavanju rutera ili Firevall

4,2 Podešavanje mreže Dreamboks
Sada ste spremni da podesite IP svog Dreamboks.
Trebalo bi da imate sve potrebne informaciJe, ako ste korak 4,1.
Na primer
PC-IP = 192.168.1.141
Dreambok ip = 192.168.1.142
subnet maska 255.255.255.0 =
= 192.168.1.1 default gatevai
DNS server = 216.104.63.7
Ne zaboravite da uključite DHCP-OFF

4,3 port forvard ruter
Sada treba da port forvard sav saobraćaJ kroz Jedan port na Dreambok IP.
Default port Je 12000, ali to se može promeniti u config (CCcam.cfg).
Za više informaciJa o port forvarding idite ovde: PortForvard.com - Besplatni Pomoć podešavanju rutera ili Firevall

5. InstalaciJa softvera Dreambok
Sada moramo da imamo softver za pravilno bi Dreambok rad.
Prvo smo Flash sliku na Dreambok-u.

5,1 Blic imageThere su različite slike koJe možete izabrati i to Je na vama ono što vi želite.
Ali haJde izabrala PLI sliku za ovo uputstvo.
Pretraži ovaJ saJt za naJnoviJi sliku.
Kada ste preuzeli naJnoviJe slike potrebno Je da Je blic na Dreambok-u.
Uputstva možete naći ovde:

7025/7025 +
Dream-Multimedia-Tv GmbH

800
Dream-Multimedia-Tv GmbH

600
Dream-Multimedia-Tv GmbH

500 +
Dream-Multimedia-Tv GmbH

InstaliraJ CCcam 5,2
Sledeći korak Je da instalirate CCcam
ImaJte na umu da bi ove promene na noviJim slikama, ali osnove će verovatno biti isti.
U naJnoviJim slikama današnji:
Idite u Meni / plugin
Kliknite na zeleno dugme
zatim kliknite na dugme softcams i izabrao cccam i instalirate.
Ne zaboravite da promenite podrazumevanu breg CCcam.

6. InstalaciJe softvera (PC)
Ne postoJi bilo kakav softver koJi stvarno morate da instalirate, ali ima i onih koJi čini sve lakše.

6,1 DNS Updater
Ovo Je više ili manje mora imati.
DNS Updater Je softver koJi konstantno proverava Javne IP i veze Je na statičku IP.
Mnogi ISP-ima dinamički IP što znači da ćete dobiti Javnu IP koJa će Jednom promeniti na vreme.
To ne obzira da li ćete postaviti statičku IP adresu na svom PC računaru, i dalje ćete imati Javnu IP da će se promeniti.
Zato ćete koristiti DNS-a za ažuriranje da biste rešili ovaJ problem i uvek Link DNS servera koJe ćete registruJete na statičku IP.
PostoJi nekoliko izbora iz, ali Ja ću preporučiti dva:

DinDNS
RegistruJte se ovde
DinDNS Usluge: DNS-a, imena domena, EMail rutiranja

Preuzmite ovde Ažuriranje
http://cdn.dindns.com/vindovs/DinUpSetup.eke

ili ako taJ link ne radi da ćete ga naći ovde
DinDNS podrške

No-IP
RegistruJte se za besplatan nalog standardni ovde
No-IP ™ Besplatno - Besplatan Dinamic DNS - DDNS

Ili, ako želite da vidite sve usluge pogledaJte ovde
Preduzeće uspelo Je DNS i mail servisa, DNS-100% produženje rada, registraciJa domena No-IP ™

Preuzmite ovde Ažuriranje
Preuzmite besplatnu Dinamic DNS Update kliJent za dinamičke IP
6,2 Dreambok Control Center (DCC)
Možete da koristite ovo da izmenite CCcam.cfg.
To Je prilično lako, Jednostavno otvorite program i ubacite IP za vaš ruter i Dreambok.
Možete da promenite Jezik na engleski.

6,3 CCcamInfoPHP
To Je softverski da se statistike i informaciJe o svoJim kolegama i vaš server.
Sada preuzmite naJnoviJu CCcamInfoPHP iz ovog foruma.

6.3.1 verziJe 0.8.2 i više.
Otvorite CCcamInfoPHP_v0.8.2 htdocs config.php u notpad i promenite liniJu koJu vidite ispod tako da odgovara vašim informaciJe serveru.
Ako niste promenili vebinterface porta ili vaš Dreambok priJavljivanje sve što treba da uradite Je ukucati vaše Dreambok IP.

Code:

$CCCamWebInfo[] = array("192.168.1.xxx","16001","root","dreambox"); // for CCcam webinterface with user and pass

 
Sada otvorite datoteku koJe se nalazi u CCcamInfoPHP_v0.8.2 server apache php.ini
Pronađi ovoJ sekciJi

Code:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Resource Limits ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

and change the line:

max_execution_time = 30 <---- Change this to a higher value like 60

 Sada možete početi CCcamInfoPHP klikom na CCcamInfoPHP v0.8.2.eke (ili CCcamInfoPHP vKs.KSKSeke).

6.3.2 verziJe pre 0.8.2
Ako koristite Vindovs računar morate da instalirate neki server koJi može da obradi PHP-a.
Vamp server Je onaJ koJi radi to. Preuzmite ovde: http://vvv.en.vampserver.com/
InstaliraJte VAMPserver u C: Vamp
Zip datoteka treba da sadrži puno foldera i faJlova
Ekstrakt CCcamInfoPHP u C: Vamp vvv
Sada bi trebalo da pronađe datoteku u VVV folderu pod nazivom config.php.
Otvorite tu datoteku u uređivaču teksta kao što Je notpad.
U taJ faJl ćete naći ove liniJe:

code:

//examples of server definitions$CCCamWebInfo[] = array("IP","PORT","USER","PASS"); // for CCcam webinterface with user and pass$CCCamWebInfo[] = array("IP","PORT");       // for CCcam webinterface with different port than default and without user and pass$CCCamWebInfo[] = array("IP");

 

 Sada možete početi CCcamInfoPHP klikom na CCcamInfoPHP v0If koristite Vindovs računar morate da instalirate neki server koJi može da obradi PHP-a.
Vamp server Je onaJ koJi radi to. Preuzmite ovde: http://vvv.en.vampserver.com/
InstaliraJte VAMPserver u C: Vamp
Zip datoteka treba da sadrži puno foldera i faJlova
Ekstrakt CCcamInfoPHP u C: Vamp vvv
Sada bi trebalo da pronađe datoteku u VVV folderu pod nazivom config.php.
Otvorite tu datoteku u uređivaču teksta kao što Je notpad.
U taJ faJl ćete naći ove liniJe:

Code:
wampApache2binphp.ini 

 Ako nemate taJ faJl, probaJte ovo

Code:
wampbinapacheapache2.2.6binphp.ini

 Pronađi ovu liniJa u tom faJlu (možete da otvorite datoteku u notpad).

 code

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Resource Limits ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;max_execution_time = max_input_time = ;max_input_nesting_level = memory_limit =

Uverite se da imate barem vrednosti:

max_execution_time = 300     ; Maximum execution time of each script, in secondsmax_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data;max_input_nesting_level = 64 ; Maximum input variable nesting levelmemory_limit = 128M      ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)

 Sada sve što treba da uradite Je da proverite da li Vamp server pokrenut i otvorite veb pretraživač i potražite:
http://localhost/indek.php
ili
http://localhost/somefolder/indek.php

7. Kako da pronađete nekoga da dele sa
Sada Je potrebno da imate nekoga da cardshare sa.
Ako već nemate možete da pokušate da pronađete nekoga u slobodnoJ delu ovde:
http://vvv.eurocardsharing.com/cc ************- free/f199
Ne zaboravite da pročitate pravila pre postavljanja.

Kada ste pronašli nekoga da cardshare sa vama treba da razmene C i Flines.
Idemo kroz osnovnu sa Flines i Clines.

8. Flines i Clines osnove
CCcam.cfg datoteka se nalazi u Dreambok.
Možete JoJ pristupiti sa računara sa DCC.
FTP lokaciJa:

Code:
var/etc

 Desni klik na CCcam.cfg i izabrali Edit.

Fline
Fline Je u osnovi isti kao i kreiranja korisničkog naloga na serveru.
Fline se sastoJi od korisničkog imena i lozinke
U vašem konfig imate priJatelja odeljak koJi Je deo gde treba dodati Flines.

Cline
KlaJn Je više kao vezu string koJi vam daJu da svoJim vršnjacima kako bi mogli da se povežete sa serverom.
Da bi mogli da se povežete moraJu da imaJu nalog na vašem serveru (Fline).

Ovde Je osnovni F line
F: [username] [password] additional info
F: myfriend abc123 3 0 0 { 0:0:3 }
Deo iza lozinke Je privilegiJa i ograničenja.
3 0 0 {0:0:3}

OvaJ korisnik dobiJa sve kartice na naJviše 3 skokova od nas,
i da da ih dele Još dva nivoa dole izvan svog nivoa.

Ovde Je osnovni KlaJn
C: [server] [port] [Fline username] [Fline password] additional info
C: biocide.******.org 12000 myfriend abc123 no { 0:0:3, 100:3, 100:4 }

no {0:0:3, 100:3, 100:4}
no { 0:0:3, 100:3, 100:4 }
{0:0:3 = koliko hmelja dole želite da primate kartice od tog servera
, 100:3, 100:4} = Ovde možete da blokirate kartice iz tog servera

 

Rezime Clines i Flines

F: myfriend abc123 3 0 0 { 0:0:3 }
C:  Cline koJa je poslata vama

u vasem peers config

F: F line koJe odgovaraJu C Line  koJi Je poslat na vas
C: your.server.org 12000 myfriend abc123 no { 0:0:3, 100:3, 100:4 }

 PostoJi mnogo više možete da uradite u CLine i Fline ali to Je osnovni mislim da svako treba da zna o tome.

9. Lažni i stare kartice
PostoJi mnogo lažnih i stare kartice koJe se dele i usporavaJu servere, stoga morate da blokirate sve te kartice.
Ovde Je lista sa starim i lažnim karticama:
http://vvv.eurocardsharing.com/f176/ ... ormation-20670

10. BlokiraJ sve kartice koJe ne želite da
Pre svega želim da kažem da koristi ispod metoda će blokirati sve kartice da ne odaberete da primate.
To takođe znači da ste samo će deliti karte da ćete se odlučiti da primate.
ImaJte na umu da bi svoJim vršnjacima žele kartica koJe ne primate, Jer ih blokira, i zato ona može da vidi kao ne toliko interesantna vršnjaka.
Posle svakog CLine ćete dodati:

no { 0:0:1 } To znači da preduzme sve karte na hop1.
Ako želite bilo koJu karticu na hop2 ćete dodati:
no { 0:0:1, 90f:0:2, b00:0:2, anycard, anycard, anycard }

U ovom primeru sam izabrao da se
90f:0 = “Viasat (5E/75E/1W)” on hop2
b00:0 = “Focus(1W) / C+Nordic(1W) / DigiAlb(16E) / MTV(19.2E)” on hop2
Poslednji broJ Je Hop
90f:0:2

11. Dakle, želite velika
Ako želite da imate veću servera biće vam potreban računar kao server i Linuk kao operativni sistem.
PostoJe neki da biraJu od i već postoJe lepo uputstva o tome na ovom forumu.

Ako želite ClarkConnect server preko glave da kapzas vodič ovde:
http://vvv.eurocardsharing.com/f163/ ... kconnect-43384

Ili, ako želite Debianu serveru ćete preći na upotrebu napisao CC_share ovde:
http://vvv.eurocardsharing.com/f163/ ... ER-CCcam-16262

Za Ubuntu Server ćete preći na upotrebu napisao bakteriJski ovde:
InstalaciJa servera na Ubuntu CCcam 6.06


Nasi ljudi se najcesce upustaju u Cardsharing-a jel ne znaju i nemaju vremena da se zavitlavaju sa ovom problematikom

Na sva dodatna pitanja mozete me kontaktirati

 

 

 

TEKSTOVI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA, INFORMACIJE KOJE SU NAVEDENE NA SAJTU SU ISKLJUČIVO INFORMATIVNE PRIRODE I NISU PROVERENE. 


Powered by blog.rs