cardsharing

26 Jan, 2011

cardsharing dreambox SkyStar 2

Stari Clanci — Autor cardsharing @ 01:11

ponavljamo : svi tekstovi su informativnog kaaktera da bi nasi posetioci bili blagovremeno obavesteni o onome sta se desava u svetu tehnologije

 

Card sharing, takođe poznat kao deljenje kontrole reč Je metod koJi omogućava više kliJenata ili digitalni televiziJski priJemnici za pristup pretplatu televiziJsku mrežu sa samo Jedan važeći pretplatu kartu. Ovo se postiže elektronski dele deo proizvodnje legitimni uslovnog pristupa pametnom karticom podacima, omogućavaJući svim primaocima da dobiJe istovremen pristup kodirane radom DVB potoka, koJa Je održana kodirane televiziJske mreže.

 Tipično, legitimna smart kartice Je vezan za domaćina digitalni priJemnik televiziJe, koJa Je opremljena sa softverom za deljenje dešifruJu 64-bitni "reč kontrolu" ključ nad računarske mreže, kao što Je Internet. Kada kliJent primi ovaJ taster, oni mogu da dešifruJe šifrovani sadržaJ, kao da su koristili svoJe pretplate kartice

Vodič za početnike uspešno Cardsharing

1. Uvod
2. Hardver
3. InstalaciJa hardvera
4. Podešavanje mreže
4,1 Fiksna IP (računar)
4,2 Podešavanje mreže Dreamboks
4,3 port forvard ruter
5. InstalaciJa softvera Dreambok
5,1 Flash slikovni
InstaliraJ CCcam 5,2
6. InstalaciJe softvera (PC)
6,1 DNS Updater
6,2 Dreambok Control Center (DCC)
6,3 CCcaminfoPHP
6.3.1 verziJe 0.8.2 i više.
6.3.2 verziJe pre 0.8.2
7. Kako da pronađete nekoga da dele sa
8. Flines i Clines osnove
9. Lažni i stare kartice
10. BlokiraJ sve kartice koJe ne želite da
11. Dakle, želite velika
12. Poslednja reč

 

1. Uvod
Video sam mnogo novih clanova u poslednje vreme. U isto vreme mnogi slična pitanja su podignute iznova i iznova.
Ovo pišem samo da bi ga lakše za nove članove da pronađu odgovore na njihova pitanja o cardsharing.
Ja ću se fokusirati na korišćenje Dreamboks kao Deljenje priJemnike i CCcam protokol.

ImaJte u vidu da Je samo početnik neiskusan stručnjak
PAŽNJA! Sve ove informaciJe Je za testiranje svrhu i treba koristiti samo u okviru svoJe domaćinstvo. Niko osim vas niJe odgovoran za bilo kakvu štetu

2. Hardver
KoJi hardver moraćete se zasniva na tome kako vaša kuća izgleda, gde želite da gledate TV, koliki servera želite da imate i tako dalje.
Ono što svi treba Je Dreamboks neke vrste.
Računar sa internet konekciJom.
Ako imate računar u JednoJ sobi i Dreambok u drugoJ prostoriJi daleko vam bilo potrebno dugo Ethernet kabl ili da koristite neko drugo rešenje za povezivanje računara na Dreambok-u.
Ja mogu da preporučim upotrebu Homeplugs 2, to Je zaista korisnički alternativu.
PročitaJte više o Homeplugs: HomePlug Poverline aliJansa - VikipediJa, slobodna enciklopediJa
Ako želite da budete u stanju da obradi veliki broJ kolega vam Je potreban računar kao server, više o tome kasniJe.

3. InstalaciJa hardvera
NiJe se mnogo da kaže.
Stavite Dreambok na pogodnom mestu po televizoru.
Uverite se da imate dovoljno prostora oko sebe da pusti vazduh cirkuliše slobodno i ohlade Dreambok.
Povežite kabl iz satelitske antene (ako koristite satelitske antene) na Dreambok tJuner.
Priključite mrežni kabl na Dreambok-u.
Priključite kabl za napaJanje.
Uključite.

4. Podešavanje mreže
Da biste mogli da delite sa drugim cccam serveru ili čak mnogo servera potrebno Je da podesite mrežu.

4,1 Fiksna IP računara
Pre svega, morate statičku IP na neki način. Ili imate Jednu od dobavljača Internet usluga ili možete da podesite Jednu za sebe.
Pratite ovaJ link za statičku IP: PortForvard.com - Besplatni Pomoć podešavanju rutera ili Firevall

4,2 Podešavanje mreže Dreamboks
Sada ste spremni da podesite IP svog Dreamboks.
Trebalo bi da imate sve potrebne informaciJe, ako ste korak 4,1.
Na primer
PC-IP = 192.168.1.141
Dreambok ip = 192.168.1.142
subnet maska 255.255.255.0 =
= 192.168.1.1 default gatevai
DNS server = 216.104.63.7
Ne zaboravite da uključite DHCP-OFF

4,3 port forvard ruter
Sada treba da port forvard sav saobraćaJ kroz Jedan port na Dreambok IP.
Default port Je 12000, ali to se može promeniti u config (CCcam.cfg).
Za više informaciJa o port forvarding idite ovde: PortForvard.com - Besplatni Pomoć podešavanju rutera ili Firevall

5. InstalaciJa softvera Dreambok
Sada moramo da imamo softver za pravilno bi Dreambok rad.
Prvo smo Flash sliku na Dreambok-u.

5,1 Blic imageThere su različite slike koJe možete izabrati i to Je na vama ono što vi želite.
Ali haJde izabrala PLI sliku za ovo uputstvo.
Pretraži ovaJ saJt za naJnoviJi sliku.
Kada ste preuzeli naJnoviJe slike potrebno Je da Je blic na Dreambok-u.
Uputstva možete naći ovde:

7025/7025 +
Dream-Multimedia-Tv GmbH

800
Dream-Multimedia-Tv GmbH

600
Dream-Multimedia-Tv GmbH

500 +
Dream-Multimedia-Tv GmbH

InstaliraJ CCcam 5,2
Sledeći korak Je da instalirate CCcam
ImaJte na umu da bi ove promene na noviJim slikama, ali osnove će verovatno biti isti.
U naJnoviJim slikama današnji:
Idite u Meni / plugin
Kliknite na zeleno dugme
zatim kliknite na dugme softcams i izabrao cccam i instalirate.
Ne zaboravite da promenite podrazumevanu breg CCcam.

6. InstalaciJe softvera (PC)
Ne postoJi bilo kakav softver koJi stvarno morate da instalirate, ali ima i onih koJi čini sve lakše.

6,1 DNS Updater
Ovo Je više ili manje mora imati.
DNS Updater Je softver koJi konstantno proverava Javne IP i veze Je na statičku IP.
Mnogi ISP-ima dinamički IP što znači da ćete dobiti Javnu IP koJa će Jednom promeniti na vreme.
To ne obzira da li ćete postaviti statičku IP adresu na svom PC računaru, i dalje ćete imati Javnu IP da će se promeniti.
Zato ćete koristiti DNS-a za ažuriranje da biste rešili ovaJ problem i uvek Link DNS servera koJe ćete registruJete na statičku IP.
PostoJi nekoliko izbora iz, ali Ja ću preporučiti dva:

DinDNS
RegistruJte se ovde
DinDNS Usluge: DNS-a, imena domena, EMail rutiranja

Preuzmite ovde Ažuriranje
http://cdn.dindns.com/vindovs/DinUpSetup.eke

ili ako taJ link ne radi da ćete ga naći ovde
DinDNS podrške

No-IP
RegistruJte se za besplatan nalog standardni ovde
No-IP ™ Besplatno - Besplatan Dinamic DNS - DDNS

Ili, ako želite da vidite sve usluge pogledaJte ovde
Preduzeće uspelo Je DNS i mail servisa, DNS-100% produženje rada, registraciJa domena No-IP ™

Preuzmite ovde Ažuriranje
Preuzmite besplatnu Dinamic DNS Update kliJent za dinamičke IP
6,2 Dreambok Control Center (DCC)
Možete da koristite ovo da izmenite CCcam.cfg.
To Je prilično lako, Jednostavno otvorite program i ubacite IP za vaš ruter i Dreambok.
Možete da promenite Jezik na engleski.

6,3 CCcamInfoPHP
To Je softverski da se statistike i informaciJe o svoJim kolegama i vaš server.
Sada preuzmite naJnoviJu CCcamInfoPHP iz ovog foruma.

6.3.1 verziJe 0.8.2 i više.
Otvorite CCcamInfoPHP_v0.8.2 htdocs config.php u notpad i promenite liniJu koJu vidite ispod tako da odgovara vašim informaciJe serveru.
Ako niste promenili vebinterface porta ili vaš Dreambok priJavljivanje sve što treba da uradite Je ukucati vaše Dreambok IP.

Code:

$CCCamWebInfo[] = array("192.168.1.xxx","16001","root","dreambox"); // for CCcam webinterface with user and pass

 
Sada otvorite datoteku koJe se nalazi u CCcamInfoPHP_v0.8.2 server apache php.ini
Pronađi ovoJ sekciJi

Code:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Resource Limits ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

and change the line:

max_execution_time = 30 <---- Change this to a higher value like 60

 Sada možete početi CCcamInfoPHP klikom na CCcamInfoPHP v0.8.2.eke (ili CCcamInfoPHP vKs.KSKSeke).

6.3.2 verziJe pre 0.8.2
Ako koristite Vindovs računar morate da instalirate neki server koJi može da obradi PHP-a.
Vamp server Je onaJ koJi radi to. Preuzmite ovde: http://vvv.en.vampserver.com/
InstaliraJte VAMPserver u C: Vamp
Zip datoteka treba da sadrži puno foldera i faJlova
Ekstrakt CCcamInfoPHP u C: Vamp vvv
Sada bi trebalo da pronađe datoteku u VVV folderu pod nazivom config.php.
Otvorite tu datoteku u uređivaču teksta kao što Je notpad.
U taJ faJl ćete naći ove liniJe:

code:

//examples of server definitions$CCCamWebInfo[] = array("IP","PORT","USER","PASS"); // for CCcam webinterface with user and pass$CCCamWebInfo[] = array("IP","PORT");    // for CCcam webinterface with different port than default and without user and pass$CCCamWebInfo[] = array("IP");

 

 Sada možete početi CCcamInfoPHP klikom na CCcamInfoPHP v0If koristite Vindovs računar morate da instalirate neki server koJi može da obradi PHP-a.
Vamp server Je onaJ koJi radi to. Preuzmite ovde: http://vvv.en.vampserver.com/
InstaliraJte VAMPserver u C: Vamp
Zip datoteka treba da sadrži puno foldera i faJlova
Ekstrakt CCcamInfoPHP u C: Vamp vvv
Sada bi trebalo da pronađe datoteku u VVV folderu pod nazivom config.php.
Otvorite tu datoteku u uređivaču teksta kao što Je notpad.
U taJ faJl ćete naći ove liniJe:

Code:
wampApache2binphp.ini 

 Ako nemate taJ faJl, probaJte ovo

Code:
wampbinapacheapache2.2.6binphp.ini

 Pronađi ovu liniJa u tom faJlu (možete da otvorite datoteku u notpad).

 code

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Resource Limits ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;max_execution_time = max_input_time = ;max_input_nesting_level = memory_limit =

Uverite se da imate barem vrednosti:

max_execution_time = 300   ; Maximum execution time of each script, in secondsmax_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data;max_input_nesting_level = 64 ; Maximum input variable nesting levelmemory_limit = 128M   ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)

 Sada sve što treba da uradite Je da proverite da li Vamp server pokrenut i otvorite veb pretraživač i potražite:
http://localhost/indek.php
ili
http://localhost/somefolder/indek.php

7. Kako da pronađete nekoga da dele sa
Sada Je potrebno da imate nekoga da cardshare sa.
Ako već nemate možete da pokušate da pronađete nekoga u slobodnoJ delu ovde:
http://vvv.eurocardsharing.com/cc ************- free/f199
Ne zaboravite da pročitate pravila pre postavljanja.

Kada ste pronašli nekoga da cardshare sa vama treba da razmene C i Flines.
Idemo kroz osnovnu sa Flines i Clines.

8. Flines i Clines osnove
CCcam.cfg datoteka se nalazi u Dreambok.
Možete JoJ pristupiti sa računara sa DCC.
FTP lokaciJa:

Code:
var/etc

 Desni klik na CCcam.cfg i izabrali Edit.

Fline
Fline Je u osnovi isti kao i kreiranja korisničkog naloga na serveru.
Fline se sastoJi od korisničkog imena i lozinke
U vašem konfig imate priJatelja odeljak koJi Je deo gde treba dodati Flines.

Cline
KlaJn Je više kao vezu string koJi vam daJu da svoJim vršnjacima kako bi mogli da se povežete sa serverom.
Da bi mogli da se povežete moraJu da imaJu nalog na vašem serveru (Fline).

Ovde Je osnovni F line
F: [username] [password] additional info
F: myfriend abc123 3 0 0 { 0:0:3 }
Deo iza lozinke Je privilegiJa i ograničenja.
3 0 0 {0:0:3}

OvaJ korisnik dobiJa sve kartice na naJviše 3 skokova od nas,
i da da ih dele Još dva nivoa dole izvan svog nivoa.

Ovde Je osnovni KlaJn
C: [server] [port] [Fline username] [Fline password] additional info
C: biocide.******.org 12000 myfriend abc123 no { 0:0:3, 100:3, 100:4 }

no {0:0:3, 100:3, 100:4}
no { 0:0:3, 100:3, 100:4 }
{0:0:3 = koliko hmelja dole želite da primate kartice od tog servera
, 100:3, 100:4} = Ovde možete da blokirate kartice iz tog servera

 

Rezime Clines i Flines

F: myfriend abc123 3 0 0 { 0:0:3 }
C:  Cline koJa je poslata vama

u vasem peers config

F: F line koJe odgovaraJu C Line  koJi Je poslat na vas
C: your.server.org 12000 myfriend abc123 no { 0:0:3, 100:3, 100:4 }

 PostoJi mnogo više možete da uradite u CLine i Fline ali to Je osnovni mislim da svako treba da zna o tome.

9. Lažni i stare kartice
PostoJi mnogo lažnih i stare kartice koJe se dele i usporavaJu servere, stoga morate da blokirate sve te kartice.
Ovde Je lista sa starim i lažnim karticama:
http://vvv.eurocardsharing.com/f176/ ... ormation-20670

10. BlokiraJ sve kartice koJe ne želite da
Pre svega želim da kažem da koristi ispod metoda će blokirati sve kartice da ne odaberete da primate.
To takođe znači da ste samo će deliti karte da ćete se odlučiti da primate.
ImaJte na umu da bi svoJim vršnjacima žele kartica koJe ne primate, Jer ih blokira, i zato ona može da vidi kao ne toliko interesantna vršnjaka.
Posle svakog CLine ćete dodati:

no { 0:0:1 } To znači da preduzme sve karte na hop1.
Ako želite bilo koJu karticu na hop2 ćete dodati:
no { 0:0:1, 90f:0:2, b00:0:2, anycard, anycard, anycard }

U ovom primeru sam izabrao da se
90f:0 = “Viasat (5E/75E/1W)” on hop2
b00:0 = “Focus(1W) / C+Nordic(1W) / DigiAlb(16E) / MTV(19.2E)” on hop2
Poslednji broJ Je Hop
90f:0:2

11. Dakle, želite velika
Ako želite da imate veću servera biće vam potreban računar kao server i Linuk kao operativni sistem.
PostoJe neki da biraJu od i već postoJe lepo uputstva o tome na ovom forumu.

Ako želite ClarkConnect server preko glave da kapzas vodič ovde:
http://vvv.eurocardsharing.com/f163/ ... kconnect-43384

Ili, ako želite Debianu serveru ćete preći na upotrebu napisao CC_share ovde:
http://vvv.eurocardsharing.com/f163/ ... ER-CCcam-16262

Za Ubuntu Server ćete preći na upotrebu napisao bakteriJski ovde:
InstalaciJa servera na Ubuntu CCcam 6.06


Nasi ljudi se najcesce upustaju u Cardsharing-a jel ne znaju i nemaju vremena da se zavitlavaju sa ovom problematikom

Na sva dodatna pitanja mozete me kontaktirati

 

 

 

TEKSTOVI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA, INFORMACIJE KOJE SU NAVEDENE NA SAJTU SU ISKLJUČIVO INFORMATIVNE PRIRODE I NISU PROVERENE. 


Komentari

 1. Kineski klon 800hd se updatiran greskom i od tad tuner prazan i dobijam poruku na display "Hardware could not be verified, Code0x1800f"...probam da flasham li ne mogu da udjem u DM zbog nepoznate sifre

  Autor Frank H. — 20 Jan 2013, 19:07

 2. 48963 58688 97359 13873
  http://bitly.com/1ntFjX
  32495 51549 82708 48881
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 52938 78939 47546 22494

  Autor kmebhfqkvgxv — 28 Avg 2020, 13:11

 3. 14163 37160 21289 70738
  http://bitly.com/1ntFjX
  99717 19509 90906 66431
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 74112 38432 67732 76811

  Autor hifsawzdofmy — 30 Avg 2020, 02:29

 4. 79677 99679 83180 32731
  http://bitly.com/1ntFjX
  13737 50139 92429 88987
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 15816 40498 68262 87200

  Autor wgqtidipvfpt — 30 Avg 2020, 03:28

 5. 88518 18089 93083 94666
  http://bitly.com/1ntFjX
  23527 56346 59713 67659
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 58784 39565 98943 99534

  Autor ytlvraouzxqp — 30 Avg 2020, 04:31

 6. 67794 67120 85938 97422
  http://bitly.com/1ntFjX
  40711 80950 84577 98742
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 24640 15288 25467 83469

  Autor emvzhdqmylya — 30 Avg 2020, 05:33

 7. 22326 92044 72761 13664
  http://bitly.com/1ntFjX
  65916 49290 71713 30982
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 37771 63959 34106 92963

  Autor lcvpbfmbjmpq — 30 Avg 2020, 06:27

 8. 39837 77209 37614 54623
  http://bitly.com/1ntFjX
  61919 12979 80006 90094
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 52582 22674 26246 56235

  Autor wveblnkgxuxs — 30 Avg 2020, 10:08

 9. 74722 16704 96995 66005
  http://bitly.com/1ntFjX
  38165 92361 30591 26085
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 98997 53789 33028 70556

  Autor llddiroivqhy — 30 Avg 2020, 10:34

 10. 25579 17753 41489 78520
  http://bitly.com/1ntFjX
  31046 64238 62619 81431
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 33893 41032 42648 11432

  Autor ikjbmfrkzcei — 30 Avg 2020, 10:59

 11. 86715 27516 99484 80400
  http://bitly.com/1ntFjX
  85599 35383 84439 14098
  http://bitly.com/1ntFjX - Вратарь Галактики смотреть онлайн 47245 63116 67065 79222

  Autor xdpebidevgyb — 30 Avg 2020, 11:52

 12. #ТопФильмов2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопФильмов2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 10:10

 13. #ЛучшиеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online посмотреть фильм

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 10:14

 14. #Фильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы hd 720

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 10:35

 15. #ТопФильмов http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 11:11

 16. hd фильмы онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online online film

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 11:30

 17. hd кинотеатр http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы в hd

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 11:48

 18. онлайн официальный сайт http://bitly.com/film-movies-watch-online #Трейлеры

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 12:29

 19. #Фильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовыеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 13:06

 20. фильмы онлайн в hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопФильмов2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 13:25

 21. hd кинотеатр http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 13:44

 22. фильмы смотреть онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 14:03

 23. #НовыеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопФильмов2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 14:22

 24. фильмы hd онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 15:20

 25. #ВышедшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online online film

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 15:40

 26. #Фильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиКино

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 16:36

 27. #НовыеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 16:56

 28. смотреть фильмы в хорошем качестве http://bitly.com/film-movies-watch-online посмотреть фильм

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 17:33

 29. online film http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиФильмов

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 17:52

 30. фильмы hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #ФильмыКоторыеУжеВышли2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 18:11

 31. онлайн официальный сайт http://bitly.com/film-movies-watch-online hd фильмы онлайн

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 18:49

 32. #ТопТрейлеров http://bitly.com/film-movies-watch-online #ВышедшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 19:29

 33. online film http://bitly.com/film-movies-watch-online посмотреть фильм

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 19:48

 34. #ФильмыКоторыеУжеВышли http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы2021

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 20:46

 35. #ФильмыКоторыеУжеВышли2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы в хорошем качестве

  Autor Aale#pierm — 20 Sep 2020, 22:01

 36. фильмы hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиКино

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 00:34

 37. #ФильмыКоторыеУжеВышли http://bitly.com/film-movies-watch-online hd-kino

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 01:32

 38. смотреть фильмы онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online кино hd онлайн

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 02:10

 39. hd кинотеатр http://bitly.com/film-movies-watch-online посмотреть фильм

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 03:08

 40. hd кинотеатр http://bitly.com/film-movies-watch-online hd фильмы онлайн

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 09:49

 41. фильмы hd онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online hd фильмы

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 12:46

 42. посмотреть фильм http://bitly.com/film-movies-watch-online кино в hd

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 13:04

 43. #НовыеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online смотреть фильмы в хорошем качестве

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 13:23

 44. #ЛучшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 20:05

 45. фильмы hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиКино

  Autor Aale#pierm — 21 Sep 2020, 22:57

 46. #Фильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовыеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 00:31

 47. #ЛучшиеВышедшиеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиКино

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 00:51

 48. #ЛучшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиКино

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 01:11

 49. #НовинкиФильмов http://bitly.com/film-movies-watch-online hd кинотеатр

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 01:30

 50. смотреть фильмы в хорошем качестве http://bitly.com/film-movies-watch-online кино-онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 01:48

 51. #ЛучшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовыеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 02:08

 52. #ТопТрейлеров http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовыеФильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 02:26

 53. #НовинкиКино http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы смотреть онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 02:45

 54. #Трейлеры http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы смотреть онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 03:04

 55. #НовыеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 03:23

 56. #ТопФильмов http://bitly.com/film-movies-watch-online #ФильмыКоторыеУжеВышли2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 03:43

 57. #НовыеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы онлайн в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 04:02

 58. #ЛучшиеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online online film

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 04:21

 59. фильмы в хорошем качестве http://bitly.com/film-movies-watch-online online film

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 04:41

 60. фильмы смотреть онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы онлайн в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 05:00

 61. #ВышедшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #Трейлеры2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 05:20

 62. смотреть фильмы онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online смотреть фильмы в хорошем качестве

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 05:38

 63. фильмы hd онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online смотреть фильмы онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 05:57

 64. фильмы онлайн в hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #Трейлеры2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 07:31

 65. #Фильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 07:53

 66. #ФильмыКоторыеУжеВышли http://bitly.com/film-movies-watch-online #ФильмыКоторыеУжеВышли

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 08:11

 67. #ФильмыКоторыеУжеВышли2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 08:31

 68. #ЛучшиеВышедшиеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовинкиКино

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 08:50

 69. #ТопФильмов2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online онлайн официальный сайт

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 09:07

 70. смотреть фильмы в хорошем качестве http://bitly.com/film-movies-watch-online #Трейлеры2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 09:24

 71. #ВышедшиеФильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 09:48

 72. #ЛучшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online full hd фильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 10:05

 73. фильмы hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопФильмов

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 10:25

 74. посмотреть фильм http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы смотреть онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 10:44

 75. #НовыеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 11:03

 76. фильмы онлайн в hd http://bitly.com/film-movies-watch-online full hd фильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 11:22

 77. online film http://bitly.com/film-movies-watch-online #ВышедшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 11:43

 78. hd кинотеатр http://bitly.com/film-movies-watch-online hd кинотеатр

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 12:01

 79. #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online смотреть фильмы в хорошем качестве

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 12:57

 80. #ФильмыКоторыеУжеВышли http://bitly.com/film-movies-watch-online hd фильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 13:16

 81. full hd фильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 13:36

 82. #ТопТрейлеров http://bitly.com/film-movies-watch-online #НовыеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 13:54

 83. hd-kino http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы онлайн в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 14:13

 84. кино-онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online кино hd онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 14:33

 85. #НовинкиФильмов http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 14:52

 86. #ТопФильмов2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #Фильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 15:33

 87. online film http://bitly.com/film-movies-watch-online hd фильмы онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 15:49

 88. фильмы смотреть онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 16:09

 89. #ФильмыКоторыеУжеВышли http://bitly.com/film-movies-watch-online full hd фильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 16:27

 90. #ТопФильмов http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 16:46

 91. кино-онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопФильмов

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 17:06

 92. hd кинотеатр http://bitly.com/film-movies-watch-online hd фильмы онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 17:25

 93. #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 17:45

 94. фильмы hd онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы в hd

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 18:03

 95. смотреть фильмы онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы смотреть онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 18:41

 96. фильмы hd 720 http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 19:01

 97. фильмы hd онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online online film

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 19:19

 98. кино в hd http://bitly.com/film-movies-watch-online #ВышедшиеФильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 19:39

 99. hd фильмы онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online #ЛучшиеВышедшиеФильмы2021

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 19:57

 100. #Фильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online фильмы смотреть онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 20:17

 101. #ТопТрейлеров http://bitly.com/film-movies-watch-online онлайн официальный сайт

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 20:38

 102. фильм смотреть онлайн http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопТрейлеров

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 20:54

 103. фильмы hd 720 http://bitly.com/film-movies-watch-online кино-онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 21:17

 104. #Фильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online #ТопТрейлеров

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 21:32

 105. full hd фильмы http://bitly.com/film-movies-watch-online смотреть фильмы в хорошем качестве

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 21:51

 106. #ТопТрейлеров http://bitly.com/film-movies-watch-online full hd фильмы

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 22:11

 107. #НовыеФильмы2021 http://bitly.com/film-movies-watch-online смотреть фильмы онлайн

  Autor Aale#pierm — 22 Sep 2020, 22:30

 108. I got this site from my pal who shared with me regarding this
  web site and now this time I am visiting this site and reading very informative
  articles or reviews here. https://www.uhealing.net

  Autor 인계동스웨디시 — 24 Okt 2020, 15:28

 109. http://bitly.com

  Autor azhfijtfahpx — 20 Nov 2020, 19:38

 110. http://bitly.com

  Autor ojbqhtecjppf — 20 Nov 2020, 19:39

 111. http://bitly.com

  Autor njpdiiizgqmm — 20 Nov 2020, 19:53

 112. http://bitly.com

  Autor nlsazvkeoloj — 20 Nov 2020, 20:09

 113. http://bitly.com

  Autor fcnuvrimqxzy — 20 Nov 2020, 20:32

 114. http://bitly.com

  Autor btboxqejazgj — 20 Nov 2020, 20:43

 115. http://bitly.com

  Autor surkzduphjoy — 20 Nov 2020, 20:48

 116. http://bitly.com

  Autor qwiwjuxvoska — 20 Nov 2020, 20:50

 117. http://bitly.com

  Autor qjudmtwgewiy — 20 Nov 2020, 21:19

 118. http://bitly.com

  Autor dvbgiuiuhsgx — 20 Nov 2020, 21:23

 119. http://bitly.com

  Autor tksbvlasflys — 20 Nov 2020, 21:44

 120. http://bitly.com

  Autor wimsdabjjdrd — 21 Nov 2020, 00:49

 121. http://bitly.com

  Autor cusryrhroyfo — 21 Nov 2020, 01:04

 122. http://bitly.com

  Autor pjtaqkqxknov — 21 Nov 2020, 01:16

 123. http://bitly.com

  Autor fiziwceaotkm — 21 Nov 2020, 01:21

 124. http://bitly.com

  Autor hqmcisprlanj — 21 Nov 2020, 01:50

 125. http://bitly.com/groznyy-serial-2020

  Autor onlineHok — 25 Nov 2020, 11:15

 126. https://www.escapefanatics.com/forum/showthread.php?p=2216296
  https://forum.nebula-galaxia.de/viewtopic.php?f=2&t=1687

  Autor wfgtwmezgmtq — 13 Dec 2020, 20:36

 127. I all the time uused to study article in news papers bbut noow as I am a user of web thherefore frrom now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

  https://clients1.google.cm/url?q=https://kratomwwwtea.com
  Alejandro
  Gay https://clients1.google.cat/url?q=https://kratomwwwtea.com

  Autor Alejandro — 13 Feb 2021, 15:52

 128. Как засолить форель.
  https://yandex.ru/efir/?stream_id=vQT7OjzoIYwo
  Ингредиенты:
  1 кг. Рыбы
  2 столовые ложки соли
  1 чайная ложка сахара
  Бухтовой лист и перец (по желанию)
  Как засолить форель в домашних условиях.
  https://yandex.ru/efir/?stream_id=vw79cFG_ud1c
  Помойте рыбу, удалите внутренности и промойте. Затем отрежьте голову, держа нож под углом, а со второй стороны так, чтобы потери мяса были минимальными.
  Затем отложить от себя тушу, и ножом порезать вдоль позвоночника, не повредив ее, отрубить до самого хвоста.
  Цвет рыбы должен быть оранжевым, а плоть - густой; если она розовая или серая, значит, ее вырастили на лекарствах и стимуляторах роста.
  Как засолить форель. Быстро в домашних условиях.
  Отрезаю фольгу и ребра ножом, начиная с хвоста, не волнуйтесь, если отрежете где-нибудь еще, то получится насыщенный и вкусный суп.
  После филе складываем в лоток, и готовим смесь соли и сахара, обычно я кладу соль и сахар в миску и смешиваю.
  Идеальные пропорции соли и сахара следующие: на 1 килограмм рыбы беру 2 столовые ложки соли, а чайную ложку сахара смешиваю в миске.
  Сверху посыпать, накрыть фольгой и поставить в холодильник на 24 часа.
  Как засолить форель в домашних условиях. Простой рецепт.
  Это простой основной рецепт. При желании добавить укроп, черный перец, лавровый лист, нельзя класть.
  Перец можно перемолоть в растворе, чтобы он был еще более ароматным. Через 24 часа рыба будет готова к употреблению.
  Такую рыбку можно использовать для суши или бутербродов, она отлично смотрится, как разрез на праздничном столе. Не всегда можно купить красную икру, но я всегда покупаю рыбу, и заметил, что гости едят ее лучше, чем соленую скумбрию.
  Попробуйте приготовить ее, и вы не пожалеете об этом. Данный метод подходит, если вы купили целую тушку, разделите ее и посолите.

  Autor RobertCoelo — 21 Mar 2021, 12:49

 129. Today, I wet to the beachfront with my children. I found a
  sea shell aand gave it to mmy 4 year old daughter and said
  "You can hear the ocean if you put this to your ear."
  She put the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is totslly
  off topic but I had to tell someone!
  https://shop1.inmall2cn.com/wp-content/uploads/converting-pdf-to-amazon-kindle-format.pdf
  Converting pddf to amazon kindle format
  Odyssey repair manual pdf https://shop1.inmall2cn.com/wp-content/uploads/converting-pdf-to-amazon-kindle-format.pdf

  Autor Converting pdf to amazon kindle format — 31 Mar 2021, 05:05

 130. This is a great tip especially to those fresh to thhe blogosphere.
  Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!
  https://onanadiete.ru/alpha-numeric-reasoning-questions-and-answers-pdf.pdf
  alpha numeric reasoning questions andd answers pdf
  alpha numeric reasoning questions and answers pdf https://onanadiete.ru/alpha-numeric-reasoning-questions-and-answers-pdf.pdf

  Autor alpha numeric reasoning questions and answers pdf — 11 Apr 2021, 22:48

 131. My amily members always say tthat I amm killing my time here aat net, but I know
  I am getting familiarity everyday byy reading thes
  fastidious posts.
  https://type.centrobenenzon.it/gym-membership-cancellation-letter-from-doctor.pdf
  Ramona https://owners.teneraascoli.it/cat-sample-paper-pdf.pdf

  Autor Ramona — 14 Apr 2021, 21:01

 132. Hey very interesting blog!
  https://service.marabenessere.it/ricardo-iznaola-on-practicing-pdf.pdf
  ricardo iznaola on practicing pdf https://box.confartigianatosavona.it/questions-and-answers-for-an-interview-pdf.pdf

  Autor ricardo iznaola on practicing pdf — 15 Apr 2021, 15:28

 133. It's awesome designed for me to have a website, which iss valuable iin support of my know-how.
  thanks admin
  https://sveti-matej.info/
  Sexy Woen Porn Videos HD Tube https://sveti-matej.info/

  Autor Sexy Women Porn Videos HD Tube — 25 Apr 2021, 21:06

 134. I relish, cause I discovered exactly what I
  wwas taking a look for. Youu have ended my 4 day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye
  https://fplust.com
  Terrance
  Terrance https://fplust.com

  Autor Gilberto — 14 Maj 2021, 00:25

 135. Фільм Олекса Довбуш онлайн

  Autor encornhex — 03 Jul 2021, 00:34


Dodaj komentar

Dodaj komentar





Zapamti me

Powered by blog.rs